Ben jij hun accountant of ook hun therapeut en scheidsrechter?

augustus 15, 2014
Liesbeth

Ben jij hun accountant of ook hun therapeut en scheidsrechter?

 

De Familieband binnen een familiebedrijf is een belangrijk krachtenveld waar je niet omheen kunt.

Bij een familiebedrijf gaat het in grotere mate over de mensen, de familie, achter het bedrijf en niet alleen om een goede financiële, juridische en fiscale begeleiding en afhandeling.

In het bedrijf is er een dynamiek en krachtenveld die verder gaat dan alleen het bedrijf, het betreft de familie. Hierin spelen andere rollen en relaties en is er sprake van verregaande emotionele betrokkenheid en verbondenheid.

Wat er gebeurd tussen de familieleden, eigenaren, directie en medewerkers is vaak complex en ondoorgrondelijk. De dynamiek die zich binnen een familie afspeelt, heeft zijn weerslag op het functioneren van het bedrijf.

Onderzoek heeft aangetoond dat voor het doorgronden van deze familie dynamiek de systeemtheorie zich het beste laat gebruiken.

De systeemtheorie gaat er van uit dat een mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties in verhouding tot de familie en het bedrijf. Relaties en relationele problemen hebben grote invloed op het functioneren van mensen.

De kracht van familie is groot zowel in positieve als negatieve zin en dit heeft te allen tijde een invloed op het functioneren van het bedrijf.

 

Maar wat als jij als financieel adviseur met krachtige emoties binnen de familie te maken krijgt?

Ben jij de accountant en adviseur van het familiebedrijf dat jou heeft gevraagd de overdracht binnen de familie te begeleiden?

De eigenaar ziet graag dat jij dit voor hun regelt, jij komt ten slotte al jaren over de vloer, levert al jarenlang goede diensten en bent de vertrouwenspersoon van de directeur.


 

Stel je voor jij bent de accountant voor familiebedrijf X en dit gaat al 15 jaar voorspoedig.

Je bent in het kantoor van je cliënt en bespreekt de naderende overdracht en er zijn wat discussies over de details. Jij begrijpt de feiten en weet wat er moet gebeuren. Al pratende stel je wat onderzoekende vragen over specifieke zaken rondom de opvolging. Ineens staat de eigenaar op en sluit de deur van zijn kantoor en gaat weer zitten. De tranen lopen over zijn wangen en begint te vertellen. Ben jij zijn therapeut?


Of je bent onderdeel van een ontmoeting tussen een familie die bezig is het bedrijf over te dragen. Je hebt alle partijen eerder gesproken en alles lijkt op rolletjes te lopen, vandaag de taak om verder in te zoemen op de daadwerkelijke overdracht en wat dit betekent voor alle partijen. Er worden dingen gezegd en besproken, jij probeert hieruit voorzichtig wat (onschuldige) conclusies te trekken en ineens slaat de vlam in de pan. Stemmen verheffen zich en de beoogd opvolger verlaat boos de kamer, ben jij hun scheidsrechter?


 

Grote kans en logisch dat jij je ongemakkelijk voelt in dit soort situaties en natuurlijk doe je wat je kunt en luister en reageer je met empathie. Je wilt graag alles goed doen maar dit is niet je vak, hier ben je niet in getraind.

 

Beter voorkomen dan genezen

Het toepassen van de systeemtheorie geeft inzicht in datgene wat er zich afspeelt. Het gaat vaak over opvattingen, verwachtingen, systemen, rollen en taken zowel binnen de familie als binnen het bedrijf. Door verheldering in het systeem kunnen kansen en risico’s voor de onderlinge samenwerking en de continuïteit van het bedrijf in kaart gebracht worden.

Deze vorm van systeemanalyse kan helpen om de goed lopende samenwerking tot nu toe te bespreken en na de overdracht goed te houden. Het haalt (onbewuste) spanningen weg en maakt opvattingen, intenties en verwachtingen helder waardoor er ruimte ontstaat om zaken in een nieuwe context te zetten.

Als de onderliggende emotie gepakt kan worden, besproken en in kaders geleid kan worden naar afspraken waardoor iedereen weet waar hij of zij aan toe is zul je zien dat een familiebedrijf een bijzondere kracht heeft wat zich ten gunste van het bedrijf zal keren.

 

Goed verwijzen is een kracht geen zwakte

En hoe mooi is het als jij als accountant en adviseur de wijsheid en het netwerk hebt om goed door te verwijzen en op deze manier een familiebedrijf in zijn kracht te zetten.

En het inzetten van LOS Management is een mooi middel om jouw doel en dat die van de ondernemer te behalen, een succesvolle bedrijfsoverdracht.

 

Pluk de vruchten

Op tijd aandacht geven aan de familie dynamiek met LOS Management draagt bij aan een soepele en succesvolle bedrijfsoverdracht.

  • Het zal je inzicht geven in bewuste en onbewuste spanningen die er spelen in de familiedynamiek, hoe zit deze dynamiek in elkaar en welke invloed heeft dat op het proces van overname, dit wordt gekoppeld aan de bedrijfsrisico’s
  • Het creëren van duidelijkheid ten aanzien van de verschillende rollen en functies binnen het bedrijf, nu en in de toekomst.
  • Zakelijke coaching kan ervoor zorgen zodat jouw plek in het gezin en het bedrijf helemaal van jou is.

 

Auteur: Liesbeth Oostenrijk, eigenaar van LOS Management

Dit artikel gebruiken? Dit mag met vermelding van de auteur en een werkende link naar mijn website http://www.losmanagement.nl/

 

 

No comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.