Krachtige analyse

Home » Diensten » Krachtige analyse

Door de LOS methode wordt er in korte tijd duidelijk welke familie dynamiek aanwezig is. Voor een succesvolle samenwerking en overname is het transparant hebben van deze dynamiek belangrijk, ook voor de onderlinge relaties binnen de familie.

De LOS methode zorgt voor een krachtige analyse van alle betrokkenen en er wordt snel zichtbaar hoe de samenwerking als team eruit ziet. Er komt een rapport met advies en een mondelinge terugkoppeling aan de betrokken partijen.

In een familiebedrijf heb je te maken met bewuste en onbewuste familie dynamiek.

Dit zijn spanningen die tijdens een overname juist weer de kop op steken:

➢ Hij wordt altijd voorgetrokken.
➢ Zij krijgt ook altijd haar zin.
➢ Er wordt toch niet naar mij geluisterd.
➢ Kan hij het wel?
➢ Het is niet eerlijk.
➢ laat maar ik zeg niets meer.

Het is de familieband die er voor zorgt dat er verschillende belangen zijn die voor deze dynamiek kunnen zorgen:

➢ Oud zeer
➢ Emoties
➢ Spanningen
➢ Oude rollenpatronen

Vooral die zaken die in het verleden niet of onvoldoende zijn uitgesproken en waar je vaak geen weet (meer) van hebt. Deze onvolledige communicatie gaan in het proces van overname van het familiebedrijf als het ware in de weg zitten. Vaak wordt dit niet openlijk besproken maar komt dit oud zeer naar boven en door kibbelen, ruzie en ander onverklaarbaar gedrag.

Wat ook speelt binnen een familie en tussen familieleden, het komt naar boven. Bij alle partijen.
Het is mijn streven om ervoor te zorgen dat de overnames in alle familiebedrijven slagen en dat je ook nog bij elkaar aan de keukentafel kunt zitten.

Je bent tenslotte familie!

Hulp bij overname familiebedrijf na overlijden

Overname van een familiebedrijf gebeurt ook op en abrupte manier, wanneer vader of moeder, als directeur van het bedrijf, plotseling overlijdt. Dan is niet alleen de bedrijfsovername aan de orde, maar ook het rouwproces en het afscheid nemen van vader of moeder.
Wat als vader of moeder ineens weg valt, dan moet je er wel klaar voor zijn, je wilt het bedrijf van je vader voort zetten, je voelt de verantwoordelijkheid en de loyaliteit, vanuit jouw band met je vader en moeder wil je dat het een succes wordt. Hoe zorg je ervoor dat het bedrijf succesvol blijft op jouw manier.

Wat doet LOS Management?

Tijdens de krachtige analyse krijgt iedere betrokkenen inzicht in zijn eigen drijfveren, talenten en kwetsbare kracht. Iedereen krijgt een persoonlijke terugkoppeling over de bevindingen uit de analyse die in een hoogwaardige online meting in ongeveer 20 minuten kan worden ingevuld. Daarna wordt er gekeken naar de teamresultaten, waar zijn jullie als team goed in, wat is er aan ontwikkelaar talent aanwezig en welk gedrag laat het team zien bij druk en spanningen.

Na deze krachtige analyse van het bedrijf is er voldoende informatie om tot een plan te komen voor een succesvolle samenwerking.

Ik sta in het proces van samenwerken binnen een familiebedrijf naast alle partijen. Ik breek de communicatie open, door de onzichtbare en soms ook onbewuste spanningen die optreden in familierelaties bespreekbaar te maken.

Ik krijg helder in beeld hoe de dynamiek in elkaar zit, om de overname van het familiebedrijf tot een succes te maken. De familiedynamiek is het uitgangspunt van de procesbegeleiding.