Procesbegeleiding

Home » Diensten » Procesbegeleiding

Aan de hand van de krachtige analyse komt er een duidelijk plan van aanpak waarin helderheid en duidelijkheid ontstaat over verwachtingen, taken en rollen. Op deze manier krijgt de familiedynamiek een juiste wending waarbij eventuele emoties en spanningen niet langer in de weg staan voor een succesvolle bedrijfsovername.

Je verkoopt een emotie en een bedrijf, deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Familiedynamiek bij een overname

Een bedrijfsovername binnen een familie is een geleidelijk proces waarbij acceptatie door ouders een belangrijk onderdeel is. Ze kunnen niet meer zelf voor hun ‘kindje’ (bedrijf) zorgen met de energie die ze altijd hadden. Ze beseffen dat het tijd wordt dat één van hun kinderen of een ander familielid het bedrijf voortzet.

Dit proces heeft alles te maken met loslaten. Loslaten van iets wat zo verbonden is aan hart en ziel is een van de moeilijkste dingen.

➢ Krijg ik als zoon de kans om mij te ontwikkelen tot eigenaar?
➢ Kan ik als dochter het vertrouwen wel krijgen dat ik het kan?
➢ Hoe ontwikkel ik mijzelf als leider van dit bedrijf?
➢ Kan ik op mijn manier het bedrijf gaan leiden en krijg ik vrijheid?
➢ Generatieverschil, het bedrijf moet mee in zijn tijd, kom je daar met elkaar uit?

Inzicht krijgen in wat deze dynamiek precies betekent in het proces van overname is een belangrijk onderdeel om de overname tot een succes te maken.

De bedrijfsovername van een familiebedrijf is wezenlijk anders dan de bedrijfsovername van een niet-familiebedrijf.

Bij een familiebedrijf gaat het bedrijf vaak over van ouder op kind. De directeur is ook vader/moeder en/of opa/oma en een medewerker zoon of dochter. Bij een familiebedrijf loopt de zakelijke relatie naast de persoonlijke relatie.
Ik zorg in dit proces voor een open en heldere communicatie. Deze communicatie gaat over wederzijds respect en begrip van elkaars standpunten. Het doel is om oude emoties een plek te geven in de nieuwe situatie, ook naar de toekomst, je bent tenslotte familie.

Wanneer een familielid meer individuele begeleiding nodig heeft om de emoties, spanningen of rolpatroon aan te pakken, dan kan dit door individuele coaching. Binnen de coaching staat de persoon centraal en ontstaat er ruimte om een nieuwe verbinding aan te gaan met familie en het bedrijf.

Het uiteindelijke doel is een succesvolle bedrijfsovername binnen de familie.

De aanpak van LOS Management is doeltreffend en bevredigend.
Het schept vertrouwen en maakt een goede succesvolle overdracht mogelijk.
Laat niet los voordat iedereen naar tevredenheid zijn plek gevonden heeft in de nieuwe situatie.