nieuwe dienstverlening in 2017

juli 06, 2017
Liesbeth

Op dit moment ben ik mijn dienstverlening aan het vernieuwen en aanvullen.
Ik ga ODC metingen en analytische (team)coaching vanuit de ODC aanbieden.

Mijn coachstijl in de afgelopen jaren kenmerkte zich, diep door te dringen tot de kern zodat er vanuit inzicht en intrinsieke motivatie dingen blijvend te veranderen. Hierdoor gaan mensen lekkerder door het leven heen en ervaren geen blokkades meer om hun potentieel te vervullen. Voor deze trajecten had ik gemiddeld 8 – 10 sessies nodig van ongeveer 1,5 uur. Doordat ik de ODC ben gaan gebruiken kom ik veel sneller tot de kern en heb ik nog maar 5 sessies nodig van ongeveer 2 uur. Dit maakt dat mensen op hun tempo in minder bijeenkomsten hun doelen en verlangens kunnen verwezenlijken.

ODC staat voor odin development compass. “Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching.”

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken. Ben ik écht geschikt voor die positie? Waarom verlies ik zoveel energie? Waarom gebeurd mij dit steeds opnieuw? Is die volgende stap een goed idee? Waarom loopt mijn favoriete medewerker hier vast? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?

De ODC-meting:

* biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
* biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
* helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
* geeft zicht op onbewuste drijfveren;
* voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

Mijn missie is om mensen te coachen zodat ze vanuit andere perspectieven naar zichzelf en hun omgeving kunnen kijken.
Veel lichamelijke en geestelijke klachten komen voort uit hoe jij naar de wereld kijkt, hoe jouw aannames over jezelf en anderen zijn en hoe jij dit vertaald naar dagelijks of terugkerend gedrag. Uitsluitend aandacht besteden aan de klacht is dan ook symptoombestrijding en helpt maar kort. Samen met jou wil doordringen tot de oorzaak van de klacht. Door het inzichtelijk maken van aannames en het herkennen van beperkende gedragspatronen help ik jou om blokkades op te ruimen en de klacht in de kern op te lossen. Hierdoor zul je een blijvend resultaat boeken op je coachvraag. De ODC-meting is voor mij het ideale en meest doeltreffende instrument hierbij: het zorgt dat het probleem snel boven tafel komt en geeft richting aan de coachingsgesprekken.

Ik word enthousiast als ik mensen inzicht kan geven in hun natuurlijke en aangeleerde gedragspatronen, en ze vervolgens kan motiveren en begeleiden om beperkende patronen blijvend te veranderen zodat mensen hun eigen vrijheid creëren in datgene wat ze echt willen.

Voor wie:

Voor particulieren waarbij de noodzaak tot veranderen daar is omdat je vast loopt in je omgeving of met jezelf.

Bedrijven die inzicht willen in het functioneren van hun medewerker(s) en ze echt een stap verder willen brengen in hun ontwikkeling, of het functioneren van het team als geheel wil analyseren en evalueren op gebied van kwaliteiten, talenten en valkuilen.

Ik bied:

ODC metingen met terugkoppeling in een sessie van ongeveer 1,5 uur waarbij je inzicht krijgt in je huidige functioneren en richting kunt geven aan je toekomstige ontwikkeling.

Analytische coaching vanuit de ODC meting is een snelle methode om grondig inzicht te krijgen in je persoonlijkheidsstructuur. De ODC geeft mensen de sleutel tot jouw juiste oplossingsrichting. Daar waar je voelt dat je persoonlijke potentieel niet tot zijn recht komt, je steeds weer vast loopt met bepaalde mensen of groepen, je voelt dat er iets moet veranderen maar je weet niet waar je moet beginnen, je bent al jaren bezig met jouw puzzel maar loopt steeds in dezelfde cirkel, je hebt fysieke klachten, burn out en je wil eruit.

Teamtrajecten vanuit de ODC, ieder teamlid krijgt een eigen ODC meting met terugkoppeling en tijdens één of meerdere teamsessies kijken we naar alle teamleden in de teamomgeving en worden kwaliteiten, talenten en valkuilen zichtbaar. Door deze omgeving kom je snel en effectief tot de juiste acties en interventies om het team verder te laten groeien en resultaten te verbeteren.

Mocht je naar aanleiding van dit stuk vragen hebben nodig ik je uit contact te zoeken.

Hartelijke groet,

Liesbeth Oostenrijk

 

 

 

No comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.